FOTOGRAFIJA

Danas u vrijeme društvenih mreža i sve veće upotrebe pametnih telefona fotografija se pozicionirala kao najupotrebljivaniji mediji u svijetu. Sve veći broj kompanija prepoznaje značaj fotografije te samim tim i zahtjevaju visok kvalitet fotografija za potrebe svojih promotivnih aktivnosti. Mi već godinama kontinuirano ulažemo u edukaciju svojih saradnika ali i nabavklu savremene opreme (DSLR foto apartata studijske i terenske rasvjete) kako bi bili u korak sa vremenom i mogli našim klijentima ponuditi baš taj kvalitet koji zahtjevaju. Dakle za vaše potrebe radimo Modnu, Event, Wedding, Product, Corporate, Dokumentarnu, Newborn, Portretnu i Compozite fotografiju.

FASHION FOTOGRAFIJA

NEWBORN FOTOGRAFIJA

PORTRETNA FOTOGRAFIJA

PRODUCT FOTOGRAFIJA

EVENT FOTOGRAFIJA

WEDDING